proszę czekać...
trwa przetwarzanie danych...

Opis badania:

Test bada trzy kluczowe zmiany w genie ASIP (peptyd sygnałowy aguti) – c.288C>T (R96C), c.246G>T (A82S) i c.250G>A (R83H). Zmiany w locus A powinny być analizowane wraz ze zmianami w obrębie loci E i K. Do ujawnienia się koloru sierści związanego ze zmianą w locus A dochodzi gdy w locus E występuje co najmniej jeden allel dominujący E lub Em oraz w locus K występuje kombinacja wyłącznie alleli recesywnych ky i/lub kbr. Hierarchia 4 alleli występujących w locus A przedstawia się następująco: ay>aw>at>a.

W przypadku gdy spełnione są kryteria związane z loci E i K dochodzi do ujawnienia następujących układów w locus A:

  • występowanie allelu ay w układzie heterozygotycznym lub homozygotycznym – jasny, płowy kolor sierści (umaszczenie „fawn”) ;
  • występowanie genotypu aw/aw, aw/at lub aw/a – sobolowy kolor sierści (umaszczenie „sable”);
  • występowanie genotypu at/at lub at/a – podpalany kolor sierści (umaszczenie „tan”);
  • występowanie genotypu a/a – czarny kolor sierści (umaszczenie czarne).

Badanie allelu A pozwala określić podłoże genetyczne koloru czarnego psa (dziedziczenie recesywne w locus A, czy występowanie dominującego allelu w locus K). Badanie pozwala określić prawdopodobieństwa z jakim pies, który sam nie jest czarny, może przekazać potomstwu recesywny allel, warunkujący kolor czarny. Test przeznaczony jest dla większości ras.

Formularz zlecenia badania genetycznego
Instrukcja pobierania materiału – krew

sku: prod-278-golco-tuol

Tagi:

Materiał do badań *

Krew EDTA (+0.00zł) Wymaz (+0.00zł)
250.00zł+ 25 punktów!

<
>
Zamknij