Dla hodowców o badaniach genetycznych

Badanie pod kątem genetycznym zwierząt hodowlanych jest obecnie coraz powszechniejsze. W odpowiedzi na duże zainteresowanie ze strony właścicieli zwierząt, a także coraz większe wymogi stawiane przez Związki Hodowlane, stworzono Laboratorium Diagnostyki Weterynaryjnej Centrum Badań DNA.
Głównym naszym celem było stworzenie kompleksowych testów genetycznych odpowiadających potrzebom rynku hodowców.
Obecnie hodowcy borykają się z licznymi problemami w swojej pracy hodowlanej. Są to między innymi problemy z kontrolą pochodzenia zwierząt, licznymi chorobami/wadami genetycznymi obciążającymi większość ras hodowlanych wynikającymi z obniżenia stopnia heterozygotyczności (……).
Niewiele jest obecnie ras wolnych od chorób genetycznych, które to mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Mutacje, którymi obciążone jest zwierzę (dziedziczne wady wrodzone) mogą się objawić jeszcze przed jego narodzeniem i spowodować obumarcie płodu lub trwałe uszkodzenie, bądź osobnik niosący mutację jest w stanie przeżyć i dalej się rozmnażać, przekazując błędną informację genetyczną na potomstwo. Wysoce niekorzystnym zjawiskiem dla hodowli jest nosicielstwo wad genetycznych – w takim przypadku zwierzę jest klinicznie zdrowe i nie odróżnia się od innych, ale wadliwe geny pozostają w puli genetycznej hodowli. Stąd też koniecznym jest, aby takie osobniki aktywnie wyszukiwać i wyłączać z hodowli. Najlepszym do tego narzędziem są nowoczesne metody biologii molekularnej – testy genetyczne, służące do oceny informacji genetycznej zawartej w DNA..
Jednym z najważniejszych elementów profesjonalnej hodowli zwierząt jest kontrola pochodzenia. Z uwagi na zdarzające się nieświadome, bądź też celowe błędy w zapisach rodowodowych, właściwym wydaje się poddawanie wszystkich zwierząt dopuszczonych do hodowli testom genetycznym, mogącym potwierdzić pochodzenie. Dodatkowo takie badania okazują się być pomocne w przypadku podwójnych kryć, podkładania psów do innych miotów, kradzieży, kontroli rodowodów jak również określenia wskaźnika inbredu.
(Jednakże przesłanek do przeprowadzania badań DNA może być znacznie więcej.)
Ponadto, badania genetyczne zwierząt obecnie wspomagają prowadzenie hodowli. Dzięki technikom biologii molekularnej możliwe jest wprowadzenie nowej jakości w przeprowadzeniu selekcji i uzyskiwaniu osobników o pożądanych cechach. Znając potencjał genetyczny danego osobnika (wolny od chorób genetycznych, o właściwym umaszczeniu) można w sposób świadomy i rzetelny prowadzić hodowlę.
Badania genetyczne zajmują też coraz ważniejsze miejsce w medycynie zwierząt. Część z chorób genetycznych nie daje objawów w młodym wieku, może też sprawiać trudności diagnostyczne i być błędnie interpretowana, w wyniku czego hodowcy mogą opierać swoją hodowle na osobnikach niosących mutacje, które mogą się rozprzestrzeniać w populacji. Zaletą testów genetycznych jest możliwość ich wykonania w każdym wieku, dzięki czemu hodowlę można świadomie prowadzić w oparciu o osobniki przebadane, wolne od mutacji.
Podsumowując, w przyszłości badania genetyczne zwierząt, zarówno identyfikacja osobnicza jak i badania genetyczne w kierunku chorób genetycznych, będą towarzyszyć międzynarodowemu obrotowi materiałem hodowlanym.
Dopuszczenie do rozrodu zwierząt o niepewnym pochodzeniu zakłóca możliwość właściwego doboru par zwierząt do rozrodu, co w konsekwencji obniża postęp hodowlany
i powoduje sukcesywną utratę wyselekcjonowanych i utrwalonych cech. Efektem końcowym
może być hodowla osobników znacznie odbiegających wyglądem od wzorca rasowego.
Dlatego też dynamiczny rozwój genetyki molekularnej przynosi wymierne korzyści dla hodowców.

Co to jest badanie genetyczne:
Badanie genetyczne wykorzystuje metody biologii molekularnej do oceny informacji genetycznej zawartej w DNA. Dzięki takim testom można sprawdzić czy zapisana w DNA informacja jest poprawna, można określić predyspozycje do wystąpienia chorób genetycznych, reakcję organizmu na leki, szansę na zdrowe potomstwo, jak również kolor sierści.
Jaki wygląda badanie:
z pobranego materiału biologicznego izolowane jest DNA, które następnie poddawane jest analizom.
Materiałem do badań jest krew pobrana na EDTA lub wymaz z wewnętrznej strony policzka pobrany za pomocą specjalnego zastawu do pobierania wymazów.

Pobieranie materiału genetycznego – oznaczanie płci u ptaków

Materiał- pióra (4-5 świeżo wyrwanych)
Ważne jest to, żeby pióra były świeżo wyrwane. Nie ma znaczenia, jakiego rodzaju jest pióro lub z jakiej części ciała zostało pobrane.
Należy zwrócić uwagę na to, żeby pobrane pióro znajdowało się w fazie wzrostu i zawierało krew lub miazgę.
Pióra, która same wypadły, nie nadają się do badania, gdyż zawierają za mało żywych komórek z DNA.
W przypadku kiedy w nadesłanym materiale nie stwierdzimy obecności DNA lub tylko jego śladową ilość (oznaczamy koncentrację), nie będzie możliwe wykonanie badania.

i oczywiście:

Najważniejszym czynnikiem jest „sterylność”, pobieranie materiału najlepiej zrobić przy użyciu rękawiczek jednorazowego użytku, próbki powinny być dokładnie i czytelnie opisane. Nie wolno dotykać końcówek piór!, tylko od razu włożyć je do jednorazowego woreczka strunowego. Bowiem od tego w jakich sposób i w jakich warunkach pobierzemy materiał zależeć będzie dokładność wyników

Zapisz się do newslettera
nie martw się, nie wysyłamy spamu

Polub nas nas facebooku!

Rabat 40 zł!

Poleć Nas swoim znajomym, a za każdego, który zleci u nas badanie, otrzymasz rabat o wartości 40zł dopisany do Twojego konta! Promocja dotyczy każdego zaproszonego!<
>
Zamknij